Blownout

BLOWNOUT
Leven kan stressvol zijn. Er passeren hoogts en laagtes; en soms maken specifieke omstandigheden het moeilijk om in vertrouwen verder te gaan. Je hebt het gevoel dat stress van het werk te ver gaat; en je niet meer kan voldoen aan de eisen van je leidinggevende, je collega's, je werknemers, je familie of je vrienden. Soms is er een specifieke aanleiding, vaak gaat het om een combinatie van factoren. 'Het' is er gewoon.


Hetzelfde kan gebeuren in onze persoonlijke levens: relaties kunnen moeilijkheden kennen. Mensen waarom je geeft worden ziek of komen te overlijden. Je worstelt misschien met een verslaving, kinderen hebben soms een moeilijke periode op school, of je stelt jezelf de vraag 'is dit het nu?'.


Dit punt is wat ik 'de blownout' noem. Surfing-waves.definieert de blownout als 'waar de landinwaartse wind de golf omvormt tot een onbesurfbare brij' 


Het is het punt waarop je het gevoel hebt niet meer te weten hoe je over de golven van het leven heen kan surfen. Of je weet het wel; en zoekt hulp om van richting te veranderen - of simpelweg je 'surfvaardigheden' aan te scherpen. 


Dat is waar Blownout je mee wil helpen. We zijn een psychotherapie-praktijk die is opgericht om je te begeleiden en je eigen unieke waarden, doelen én middelen/remediën te (her)ontdekken; en om organisaties te trainen om hetzelfde te doen.