TARIEVEN

TARIEVEN

Tarieven zijn afhankelijk van de gekozen modaliteiten: 


- 60 Eur in de praktijk of online

- 75 Eur voor een huisbezoek (incl. verplaatsing Hove +10km)


Info over mogelijke terugbetaling is verkrijgbaar bij uw ziekenfonds

Sociaal tarief in onderling overleg